E-post: sales@winnix.net

UHF RFID lesermodul for arduino

2019-04-03 14:03:59

Når uhf rfid-modul kobles til arduino-brett, må du være oppmerksom på at baudfrekvensen ikke kan settes til en høy hastighet, for eksempel hvis satt 115200, vil ikke arduino-styret håndtere alle dataene i tide, det viser alle dataene som sitter fast ved havnen. Og så vil skjermen vise feil. For øvrig, hvordan du angir riktig baudfrekvens, foreslår vi at du prøver, du kan prøve fra lav baudfrekvens, som 57600, hvis det ikke er noe problem, kan du bruke høyere baudrate.