E-post: sales@winnix.net

Produksjonslinjeledelse

5689920181224151023.jpg

Bakgrunn

Den viktigste delen av hele produksjonen, med materialkostnadskontroll, produksjonsstatistikk, statistikkbiter. I samsvar med brukerens behov, kan løsning med Ethernet RFID-leser og etiketter også oppnå overvåkning og styring av produksjonslinjeutstyrets drift. RFID-systemer i produksjonsstyring kan gi et betydelig bidrag til å spare kostnader ved å bidra til å overvåke pågående arbeid. WIP som må holdes på et bestemt trinn i et spesifikt tidspunkt eller som holdes som mellomlager før sluttmontering, kan spores og identifiseres.

Våre uhf rfid hardwares hjelper selskaper å oppnå dette. Ved å plassere RFID-lesere på forskjellige punkter på produksjonslinjen, kan elementer som passerer dette punktet identifiseres uten menneskelig innblanding

Fordeler

  • Forbedre produktkvaliteten og gjennomsiktigheten av data på tvers av forsyningskjeder

  • Gjør det lettere å gjøre komplekse prosesser

  • Reduser driftsfeil

  • Produksjonens ledetidsreduksjon

  • Reduser omarbeidstid